Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2019 i 2020 roku”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (2018-12-24) Informacja z otwarcia ofert.pdf (2018-12-21) Ogłoszenie o przetargu SIWZ.pdf SIWZ.doc   „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2019 i 2020 roku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: w Biuletynie UZP – nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) …

Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2019 i 2020 roku” Read More »