Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2021 i 2022 roku”

Ogłoszenie o przetargu SIWZ.pdf SIWZ.doc „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2021 i 2022 roku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: w Biuletynie UZP – nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia … Czytah więcej