Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – zmiana adresu

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku, rozpocznie funkcjonowanie Międzygminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony przy Zakładzie Gospodarowanie Odpadów w Koszarówce przez BIOM Sp. z o.o.W związku z powyższym, aktualnie działający na terenie Miasta Grajewo Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Targowej 19, będzie funkcjonował tylko do […]

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – zmiana adresu Read More »

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie. Data publikacji strony

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Read More »

Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2021 i 2022 roku”

Dostawa oleju   Informacja z otwarcia ofert.pdfOgłoszenie o przetargu.pdf SIWZ.pdf SIWZ.doc „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2021 i 2022 roku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: w Biuletynie UZP – nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo

Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2021 i 2022 roku” Read More »

Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2019 i 2020 roku”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (2018-12-24) Informacja z otwarcia ofert.pdf (2018-12-21) Ogłoszenie o przetargu SIWZ.pdf SIWZ.doc   „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2019 i 2020 roku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: w Biuletynie UZP – nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1)

Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2019 i 2020 roku” Read More »

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w Grajewie przy ul. Ekologicznej.

Ogłoszenie III.pdf Protokół z przetargu z dnia 14.05.2018 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Na podstawie art. 37ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) i § 3 , § 6 , § 13 Rozporządzenia Rady

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w Grajewie przy ul. Ekologicznej. Read More »

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w Grajewie przy ul. Ekologicznej.

Ogłoszenie II.pdf OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w Grajewie przy ul. Ekologicznej. Read More »