Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2019 i 2020 roku”

Ogłoszenie o przetargu SIWZ.pdf SIWZ.doc    „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2019 i 2020 roku”   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: w Biuletynie UZP – nieobowiązkowe. Ogłoszenie … Czytah więcej