Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2021 i 2022 roku”

Ogłoszenie o przetargu SIWZ.pdf SIWZ.doc „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2021 i 2022 roku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: w Biuletynie UZP – nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia … Czytah więcej

Przetarg nieograniczony „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów w 2019 i 2020 roku”

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (2018-12-24) Informacja z otwarcia ofert.pdf (2018-12-21) Ogłoszenie o przetargu SIWZ.pdf SIWZ.doc   „Sukcesywna dostawa oleju napędowego bez biokomponentów  oraz dzierżawa mikro stacji paliw o pojemności 2500 litrów  w 2019 i 2020 roku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – … Czytah więcej