UWAGA !

Od dnia 26 października 2020 r. do odwołania PSZOK będzie niedostępny dla mieszkańców miasta i gminy Grajewo przy jednoczesnym funkcjonowaniu
w trybie zamkniętym.

 

W szczególnych i wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyjęcie odpadów selektywnie zebranych po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta lub Wójta Gminy Grajewo.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PRZYJMUJEMY
przeterminowane leki
zużyte baterie
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
meble i inne odpady wielkogabarytowe
odpady budowlano-remontowe
chemikalia (farby, rozpuszczalniki)
odpady tekstylne, zużyte opony (auta osobowe)
odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
papier i tekturę
szkło bezbarwne i kolorowe
metale
odpady wielomateriałowe
tworzywa sztuczne typu pet oraz plastik przemysłowo-gospodarczy
popiół
styropian opakowaniowy (np. ze sprzętu RTV, ADG, mebli)
NIE PRZYJMUJEMY
materiały zawierające azbest
papa
szyby samochodowe
szkło zbrojone i hartowane
części samochodowe
styropian budowlany
odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
odpady w opakowaniach cieknących
odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu)
wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego
odpady komunalne zmieszane

Regulamin PSZOK

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem PSZOK

PSZOK

ul. Targowa 19

19-200 Grajewo

(obok biura PUK)

UWAGA!
Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.
PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne zebrane selektywnie dostarczone przez mieszkańców.
Ponadto pracownik PSZOK nie przyjmie przywiezionych odpadów z pojazdu, wskaże tylko miejsce, w którym pojemniku lub koszu je umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańców.
Więcej informacji o pracy PSZOK udzielanych jest na miejscu przez pracownika punktu lub telefonicznie pod nr (86) 272 37 65 wew. 43

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek 9:00-17:00

sobota 10:00-14:00