PSZOK

PRZYJMUJEMY

NIE PRZYJMUJEMY

przeterminowane leki

zużyte baterie

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

meble i inne odpady wielkogabarytowe

odpady budowlano-remontowe

chemikalia (farby, rozpuszczalniki)

odpady tekstylne

zużyte opony (auta osobowe)

odpady zielone z pielęgnacji ogrodów

papier i tekturę

szkło (kolorowe i bezbarwne) 

metale

tworzywa sztuczne typu PET oraz plastik przemysłowo-gospodarczy

popiół

styropian opakowaniowy (np. ze sprzętu RTV i AGD, mebli)

materiały zawierające azbest

papa

szyby samochodowe

szkło zbrojone i hartowane

części samochodowe

styropian budowlany

odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)

odpady w opakowaniach cieknących

odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu)

wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego

odpady komunalne zmieszane

 
UWAGA!
Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej.
PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne zebrane selektywnie dostarczone przez mieszkańców.
Ponadto pracownik PSZOK nie przyjmie przywiezionych odpadów z pojazdu, wskaże tylko miejsce, w którym pojemniku lub koszu je umieścić.
Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańców.
Więcej informacji o pracy PSZOK udzielanych jest na miejscu przez pracownika punktu lub telefonicznie pod nr (86) 272 37 65 wew. 43
PSZOK

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9:00-17:00

sobota 10:00-14:00
PSZOK

Adres:

ul. Targowa 19

19-200 Grajewo (obok biura PUK)