PUK Sp. z o.o. w Grajewie świadczy usługi w zakresie gospodarki komunalnej. Wyspecjalizowany sprzęt został wyposażony w system kontroli satelitarnej GPS, który zapewnia stały monitoring wykonywanych prac oraz korzystnie wpływa na sprawność i wydajność świadczonych usług. Usługi realizowane są zarówno na podstawie stałych zleceń jak i jednorazowych zgłoszeń od firm lub klientów indywidualnych.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub złożenia zamówienia
prosimy zgłosić się osobiście do Działu Usług Komunalnych lub
zadzwonić pod nr tel.: (86) 272 37 65 wew. 43
Oczyszczanie dróg
W okresie letnim utrzymanie porządku polega na mechanicznym oczyszczaniu jezdni ulic i placów oraz ręcznym zamiataniu miejsc trudno dostępnych. W okresie zimowym świadczenie usług polega na ręcznym i mechanicznym odśnieżaniu chodników, dróg, placów, a także terenów firm i obiektów handlowych oraz usuwaniu gołoledzi z dróg przy wykorzystaniu mieszanki przeciwgołoledziowej.
Obiór odpadów
Przedsiębiorstwo zajmuje się odbiorem z zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, w tym odbiorem segregowanych odpadów komunalnych m.in. szkło, plastik, papier, gruz, popiół i odpady zielone.
Usługi asenizacyjne
PUK Sp. z o.o. w Grajewie świadczy usługi w zakresie odbioru i wywozu nieczystości  płynnych od klientów instytucjonalnych oraz właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywane jest przy pomocy pojazdu asenizacyjnego o poj. 4,5 m3
Utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej w mieście Grajewo
Prace wykonywane w tym zakresie polegają na obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych, wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych drzew, krzewów i żywopłotów, wycinkę uszkodzonych drzew położonych na terenach miejskich, zakładaniu i utrzymaniu we właściwym stanie trawników i innych terenów zielonych.
Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym publicznych i wewnętrznych dróg gminnych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wykonywanie remontów i konserwacji
Zakres prac obejmują kontrolę, naprawę i wymianę oznakowań dróg miejskich, naprawę oraz remonty bieżące obiektów i urządzeń komunalnej infrastruktury technicznej takich jak: kładka nad torami, ogrodzenia, wiaty przystankowe, słupy i tablice ogłoszeniowe, naprawy bieżące nawierzchni jezdni ulic miejskich i chodników, a także naprawę oraz uzupełnienie brakujących elementów barierek ochronnych.
Dzierżawa i sprzedaż pojemników na odpady
W ofercie posiadamy pojemniki na odpady o pojemności od 120 L do 1100 L
Wynajem kontenerów
Kontenery komunalne KP 3, KP 4, KP 5, KP 7 wykorzystywane są głównie na osiedlach mieszkaniowych, zakładach produkcyjnych i cmentarzu komunalnym.
Kontenery budowlane KP 7  przeznaczone są do składowania i transportu gruzu.
Usługi cmentarne
PUK Sp. z o.o. w Grajewie jako administrator Cmentarza Komunalnego w Grajewie świadczy usługi w zakresie:
- ustalenia miejsca pochówku
- wykopania i zasypania dołu pogrzebowego
- przedłużenia dzierżawy miejsca na cmentarzu
- wydawania zezwoleń na postawienie i przebudowę pomników
Usługi remontowo-budowlane
Usługi remontowo-budowlane obejmują:
- usługi rozbiórkowe
- budowę i układanie dróg, chodników i alejek z kostki brukowej
- inne drobne prace remontowo-budowlane
- prowadzimy także sprzedaż betonu