Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie. Data publikacji strony […]

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Read More »